SKILL

Vývoj na zakázku

 

Při realizaci projektů, které představují vývoj IT řešení na zakázku, společnost používá jako základní prostředek Microsoft Solutions Framework (MSF), který je od verze 4.0 plně integrován s nástroji Visual Studio. MSF poskytuje metodologickou předlohu pro řízení pracovníků a procesů v průběhu životního cyklu vývoje systému IT (plánování, specifikace požadavků, návrh systému, vývoj a testování), je dostatečně flexibilní k přizpůsobení se specifickým potřebám konkrétního projektu či zákaznické organizace. Základní procesy meta modelu MSF mohou být upraveny odebráním či přidáním částí procesů nebo celých procesů a pracovních produktů. Společnost Skill má praktické zkušenosti s využitím MSF u dodávek do státní a veřejné správy, kde zaintegrovala do tohoto rámce proces vývoje podle Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému.

Pracovníci společnosti Skill jsou držiteli certifikátů MCP, MCDBA a MCSE, jejichž specializace pokrývá celé portfolio skupin odborných rolí dle MSF (řízení programu, architektura, vývoj, testování, logistika a uvolňování verzi, podpora uživatelů, produktové řízení). Jejich vzdělání a praktické zkušenosti z realizace rozsáhlých projektů (jak vlastních tak i jako členové projektových týmů významných IT společností) pro organizace státní správy a velké komerční společnosti jsou zárukou vysoké kvality dodávaného řešení.