SKILL

Systémová integrace

 

Společnost SKILL nabízí svým zákazníkům komplexní řešení integrace IS nebo poskytuje dílčí profesionální služby, mezi které patří např. expertní činnost v oblasti technických a programových prostředků, komunikačních technologií, návrh řešení, řízení projektu nebo ověření kvality.

U velkých komplexních projektů přebírá společnost SKILL jako systémový integrátor plnou finanční odpovědnost i odpovědnost za rizika, která vyplývají z realizace celého projektu, od fáze návrhu až po dokončení implementace, a to i v případě, že dílčí části projektu jsou zajišťovány jinými dodavateli (subdodavateli).

Cílem je vybrat z nabídky řady dodavatelů technické a programové prostředky i služby, které jsou vzájemně kompatibilní a schopné plnohodnotné spolupráce, a které přitom zajišťují maximálně efektivní využití vložených nákladů. Zkušenosti z prací na četných projektech přinesli nejen technické znalosti a zkušenosti v oboru vývoje aplikací, ale vlastní zkušenosti související s řízením projektu. A právě tyto zkušenosti v řízení projektů, které je velmi obtížné kvantifikovat, mají rozhodující význam zejména u rozsáhlých projektů.