SKILL

Realizovaná řešení a projekty

 

ServiceDesk

Informační systém ServiceDesk nabízí softwarovou podporu při zajištění vyšší míry automatizace a celkového zefektivnění procesů servisní, technické a aplikační podpory organizací a společností všech velikostí. Pokrývá informační potřeby související s celým životním cyklem řešení požadavků/případů uživatelů informačních systémů.
Další informace...

Dodávka IT pro Síly rychlé reakce NATO

Společnost SKILL v únoru roku 2006 úspěšně realizovala dodávku HW zařízení a software, určenou pro Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force - NRF).

NRF jsou speciální mnohonárodní jednotky, které budou sloužit alianci v případě, když bude nutné okamžitě zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky budou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly. NRF se stanou nejvýznamnější silou NATO pro řešení aktuálních krizových situací (zdroj: NATOAKTUAL.CZ - Oficiální portál informačního centra o NATO).

Kontrakt zahrnoval komplexní dodávku produktů a služeb známých výrobců jako jsou Panasonic, Hewlett-Packard, Check Point Software Technologies, ATEN International, Canon a další. Finanční objem celého kontraktu dosáhl výše přes 50 mil.Kč. Jde o vůbec první dodávku svého druhu společnosti z České republiky určené pro Severoatlantickou alianci a v tomto rozsahu i historicky první z tzv. nových členských států NATO. Společnost SKILL získala tuto zakázku v konkurenci desítek společností ve výběrovém řízení organizovaném agenturou NC3A.

Informační systém mobilizačních příprav (organizační výstavba resortu MO)

Obsahem řešení byl návrh a implementace informačního systému podporujícího procesy související s organizačními, mobilizačními a dislokačními změnami v resortu MO a AČR. OVR MO je distribuovaný informační systém, využívající replikační mechanismy MS SQL Serveru , realizovaný v třívrstvé klient/server architektuře. Součástí řešení je realizace rozhraní do PIS MO.

Strategické investice NATO - Evidenční databáze

Předmětem řešení bylo vytvoření operativní evidenční databáze projektů NATO, jako nástroje efektivního řízení a správy procesu vzniku projektu a průběžného sledování jeho postupující realizace. Jedním z požadavků bylo i zkvalitnění součinnosti aliančních armád na území ČR. Dalším cílem bylo zabezpečení požadavků orgánů Severoatlantické aliance na transparentnost a přehlednost vynakládaných prostředků v rámci jednotlivých projektů. Součástí řešené problematiky byla i integrace evidenční databáze projektů se systémem programového financování investic v rámci státního rozpočtu a na systém rozpočtování a účtování uvnitř resortu obrany ČR. Evidenční databáze byla vybudována jako otevřený systém, který umožní její případné budoucí rozšiřování a integraci s ostatními informačními systémy rezortu.

Bond Desk

Systém slouží pro podporu rozhodování při správě portfolií a pro podporu při obchodování s dluhopisy. Systém je složen z řady komponent, které jsou napojeny na různorodé informační zdroje, jako jsou Interní IS, zpravodajské systémy Reuters nebo Bloomberg. Předmětem řešení bylo přepracování komunikační části systému z cílem zvýšení bezpečnosti systému a rozšíření funkcionality systému o požadované nové funkce.