SKILL

Podpora projektování trakčního vedení

 
Společnost Skill společně se společností Elektrizace železnic Praha a.s. vyvinuly informační systém PTV pro podporu projektování trakčního vedení.
 
Návrh systému PTV se zaměřil na komplexní podporu celého životního cyklu projektování trakčního vedení, který zahrnuje:
  • zadání požadavků investora a dalších vstupních parametrů
  • zadání směrové a výškové situace stavebního objektu (železniční trati / stanice)
  • zadání a umístění veškerých konstrukčních prvků stavebního objektu
  • automatizované provedení statických výpočtů stožárů a bran
  • na základě výsledků statických výpočtů automatizovaný výběr odpovídajících konstrukcí
  • výsledné reporty pro vlastní výrobu, stavbu a montáž.
Systém se zaměřil na vysokou míru podpory automatizace zadávání dat stavebního objektu a především na plnou automatizaci provádění statických výpočtů realizovaných systémem ESA společností SCIA. Výměna dat mezi systémy PTV a ESA probíhá na základě výměny tzv. uživatelských bloků, které se plně automatizovaně vytvářejí a plní daty systému PTV. Výsledné sestavení projektované situace a statický výpočet probíhá rovněž plně automatizovaně. Výsledky statických výpočtů jsou v PTV dále zpracovány a slouží k detailnímu určení objektů typu základ, stožár, výztuž atd.
 
Součástí systému PTV je subsystém pro zadávání vazeb mezi objekty PTV typu základ, stožár, výztuže, konzola, závěs atd. Nastavení těchto vazeb spoluvytváří aplikační rámec, který usnadňuje projektantům orientaci v jinak nepřeberném množství součástí a zařízení, z nichž se stavební objekt sestává.