SKILL

Konzultační služby v oblasti řešení bezpečnosti systémů IT

 

Společnost SKILL poskytuje komplexní konzultační služby v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Tyto služby jsou primárně určeny pro organizace státní správy, které pracují s utajovanými skutečnostmi.

Provoz informačních systémů těchto subjektů je podmíněn získáním certifikace Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Podmínky pro certifikaci jsou stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb. (dříve 148/1998 Sb.) a odpovídající vyhláškou. Společnost Skill v této oblasti poskytuje zejména služby:

  • Předprojektová příprava - vytvoření bezpečnostního záměru.
  • Vytvoření systémové bezpečnostní politiky.
  • Analýza a řešení bezpečnostních rizik.
  • Vytvoření bezpečnostního projektu.
  • Vytvoření bezpečnostních směrnic.
  • Příprava na certifikaci a akreditaci systému.

Společnost Skill má bohaté zkušenosti se zajištěním počítačové a komunikační bezpečnosti, která představuje ochranu informačních systémů a dat zpracovávaných na počítačích technickými a programovými prostředky a přenášených mezi nimi. Jedná se zejména o prostředky pro autentizaci a autorizaci, řízení přístupu k informacím, evidenci procesů a činností souvisejících s informačním systémem. V rámci zpracování bezpečnostního projektu informačního systému je řešena rovněž problematika šifrování dat a jejich bezpečného ukládání. Součástí nabízeného řešení je nejen zpracování bezpečnostního projektu, ale i vlastní realizace včetně dodávky nezbytných hardwarových a softwarových produktů.