SKILL

Infrastrukturní projekty, návrh IT architektury

 

Společnost SKILL poskytuje služby v oblasti infrastrukturních řešení, které se zaměřují zejména na:

 • vybudování spolehlivé, dostupné a výkonné IT infrastruktury pro podporu obchodních aktivit subjektů.
 • maximální zhodnocení investic do IT.
 • snížení rizika a zlepšení efektivity zavádění IT a změn procesů v prostředí zákazníka.
 • zvýšení spokojenosti interních a externích zákazníků dosažením vyšší úrovně bezpečnosti, výkonnosti a dostupnosti IT.

Společnost SKILL vychází z osvědčených architektonických principů (referenční model architektury), které umožňují vytvořit pomocí doporučené sady nástrojů, technologií a postupů prostředí, které splňuje nároky na:

 • Škálovatelnost - Všechny komponenty infrastruktury umožňují škálování a postupný růst v závislosti na uživatelských požadavcích a firemních potřebách.
 • Bezpečnost - Architektura obsahuje takový bezpečnostní model, který ochrání data a infrastrukturu před zákeřnými útoky, krádežemi nebo zneužití.
 • Dostupnost (jako specifický atribut bezpečnosti) - Komponenty architektury poskytují patřičnou úroveň redundance nebo speciální funkcionalitu pro zvládnutí havárií.
 • Ovladatelnost - Jednoduchost konfigurace, průběžné monitorování funkčnosti a detekce selhání jsou nezbytné pro dosažení požadované dostupnosti, škálovatelnosti a bezpečnosti prostředí.
 • Schopnost podpory - Infrastruktura je navržena tak, aby zkrátila dobu potřebnou k řešení problémů a tím minimalizovala náklady na technickou pomoc.

Při dodržení doporučení může organizace rychle a úsporně vybudovat aplikační prostředí, které dlouhodobě splňuje požadavky vyplývající z obchodních potřeb. Výsledkem je adaptivní infrastruktura IT, která umožňuje zajistit operativnost podniku a jeho trvalý a bezpečný provoz.

Služby poskytované společností SKILL obvykle pokrývají oblasti:

 • analýzy stavu IT.
 • návrhu koncepce IT infrastruktury,
 • analýzy rizik a úzkých míst ve všech vrstvách včetně testování,
 • návrhu implementace a vlastní realizace v oblastech:
  • služeb jádra (služby operačního systému, síťové, adresářové, tiskové, souborové, poštovní, služby pro spolupráci, přenos hlasu VoIP, ..)
  • ukládání dat, virtualizace, zálohování, archivace (Storage & Storage Management vč. clusteringu, SAN & NAS, atd.),
  • řízení poskytování dat, (autentizace, autorizace včetně aplikace „Need to Know“),
  • serverové infrastruktury (včetně 64 bitové platformy IA64-Itanium), a síťového prostředí (LAN/WAN),
  • bezpečnostních komponent (PKI a bezpečnostních předmětů - čipových karet, tokenů, firewallů, VPN, antivirové ochrany, včetně certifikovaných komponent podle zákona 412/2005Sb. – tempestovaný HW, kryptografie, apod.).
  • nástrojů pro správu a zajištění provozu (HP Open View, MS MOM, SMS a dalších).

Služby společnosti SKILL se opírají především o osvědčené technologie a platformy jejích partnerů.