SKILL

Komerční sféra

 
Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.
  • Bond Desk - úprava komunikační části systému a rozšíření funkcionality systému
  • IS AURA - analytický nástroj pro risk management
  • Internet Banking
  • ISIR - insolvenční rejstřík
Finanční skupina Wüstenrot
  • Fobos
Elektrizace železnic Praha a.s.
  • PTV - informační systém pro podporu projektování trakčního vedení