SKILL

O společnosti

 

Společnost SKILL s.r.o. nabízí od roku 1992 své služby v oboru implementace informačních technologií, bezpečnostní analýzy, ochrany informačních systémů a dat a zajišťuje analytické zpracování obchodních procesů. Pracovníci mají bohaté zkušenosti v přípravě infrastrukturních návrhů a jejich realizace, včetně dodávky vhodného hardwaru od renomovaných partnerů.

Zákazníci

Aktivity společnosti SKILL směřují na základě nabytých zkušeností k realizaci řešení především v oblasti státní správy a velkých korporací. Mezi kmenové zákazníky patří zejména Ministerstvo obrany ČR, kde společnost SKILL působí již od roku 1996 a v průběhu této doby se podílela na úspěšné realizaci řady projektů. Společnost dále realizovala projekty pro Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Důvěrná znalost prostředí zákazníka a podmínek jeho fungování umožňuje zvolit vhodnou formu dodávky a definovat její rozsah (od práce kvalifikovaného specialisty po nasazení celého projektového týmu). Prvořadým zájmem společnosti SKILL je ochrana investic zákazníka. Hlavním přínosem do realizovaného řešení je garance komplexní dodávky v nejvyšší možné kvalitě, v požadovaném termínu a za předem dohodnutých finančních podmínek, která splňuje očekávání zákazníka.

Kompetence